Property Nepal - Province no 5 : Lumbini Pradesh
Buy

Province no 5 : Lumbini Pradesh

1-10 of 16 results

Land for Sale!

Purano Sadak, Ward no. 13, Tilottama Municipality

NPR 54,00,000

18 Dhur
0
0
0

View

Land for Sale!

Padsari, Ward no. 9, Siddharthanagar Municipality

NPR 71,30,000

15.5 Dhur
0
0
0

View

LAND ON SALE AT BAIRAHAWA, RUPANDEHI

Padsari, Ward no. 9, Siddharthanagar Municipality

NPR 72,00,000

12 Dhur
0
0
0

View

House for Sale!

Ramnagar, Ward no. 5, Nepalgunj Sub-Metro Politian City

NPR 75,00,000

12 dhur
0
0
0

View

Land for Sale!

Sunwal, Ward no. 8, Sunwal Municipaity

NPR 1,35,00,000

5 katha
0
0
0

View

House for Sale!

Butwal Basecamp, Ward No. 7, Butwal Sub - Metropolitan City

NPR 1,65,00,000

8.5 Dhur
3
7
0

View

House for Sale!

Yogikuti, Ward no. 2, Tilottama Municipality

NPR 1,85,00,000

9.5 Dhur
0
4
4

View

Land for Sale!

Purano Sadak, Ward no. 13, Tilottama Municipality

NPR 2,50,00,000

100 Dhur
0
0
0

View

LAND ON SALE AT BAIRAHAWA, RUPANDEHI

Padsari, Ward no. 9, Siddharthanagar Municipality

NPR 3,16,10,000

5 Kattha 9 Dhur
0
0
0

View

Land For Sale !

Ratna Rajmarg, Ward no. 18, Nepalgunj Sub-Metro Politian City

NPR 3,40,00,000

4 Kattha
0
0
0

View